Vi har uppdaterat med lite små saker, bland annat har vi lagt till blogg-feeden på smartkalkyl.se.
Här kommer resten av uppdateringarna:

Rensa

Efter förslag från användare så har vi lagt dit en funktion för att kunna rensa budgeten och skapa en ny. Detta gäller bara om man inte hunnit registrera sig. Annars måste man göra det manuellt än så länge och ta bort rad för rad.

Registrering

Många har inte förstått att man måste lägga till minst en rad och spara den för att få möjlighet att registrera sig och spara sin budget. Detta problem har vi nu löst genom att man numera får registrera sig precis när man vill, även om man inte skapat en budget än.

Tabbning

Nu kan man tabba korrekt när man skriver in summor på olika månader eller t.ex. kvartalsvis. Tack Tina och Peter för förslaget.

Plustjänsten

Arbetet med plustjänsten fortsätter och vi har nu gjort en sida där man detaljerat kan se och söka ut ur sin kassabok. Man kan t.ex. välja att se alla sina matinköp eller alla utgifter rörande kommunikation, och självklart summor och grafer på detta.

 

Och som alltid, ni får jättegärna kommentera inlägget och skriva förslag på funktioner eller upplysa oss om eventuella buggar eller fel i tjänsten.