Hjälp / Feedback

Vi har byggt om hjälpen och försökt göra det lättare för er användare att hjälpa er själva. Nu finns det en flik på högersidan som heter Hjälpa / Feedback och som tar upp en ruta om man klickar på den.

Här får man först och främst upp frågor och svar som rör just den sida/funktion du befinner dig på. T.ex. om du är på kassaboken kommer du få upp frågor rörande just kassaboken. Även de fem vanligaste frågorna rörande hela tjänsten dyker upp.
Vi har fortfarande en del frågor som måste besvaras, t.ex. så saknas det just nu information på kassabok, utfall och tillgångar.

Nu finns det också fyra andra alternativ: Skicka fråga, lämna förslag, rapportera en bugg och ge beröm. Använd dessa för att kontakta oss om ni har några frågor, förslag, beröm eller har hittat något fel.
Det är lite lättare att skriva i denna stora ruta än den gamla som man knappt fick plats med en rad i förrän scrollen dök fram.

I menyn finns alternativet "Hjälp" fortfarande kvar och här hittar man alla frågor och svar uppdelat i kategorier, inte bara de vanligaste frågorna.

Vad tycker ni om det nya hjälpsystemet?

Bankimport i menyn

Vi har nu lyft fram bankimporten till menyn eftersom det är en så pass viktig del i det dagliga arbetet när man gör en budget och försöker hålla den.

 

Screenshots på hjälpen:


Frågor och svar

Ställ en fråga / kontakta oss

Frågor och svar