Syftet med den nya kassaboken är att ge ökad funktionalitet och att snabba upp kassaboken, samt göra hela flödet mer logiskt.

Vi har därför valt att flytta den väldigt “ytliga” utfallsgrafen på kassaboken till sidan utfall där det hör hemma. Detta betyder att även gratisanvändare får tillgång till sidan “Utfall”, om än i en begränssad version.


Nya kassaboken

Historik och grafer är nu en del av kassaboken

Många har efterfrågat möjligheten att filtrera kassaboken, likt “Historik och grafer”. Därför har vi nu slagit ihop dessa sidor till en sida. En stor fördel med filterfuntionen direkt i kassaboken är att man nu enkelt kan göra massändringar på sökresultatet. Markera helt enkelt alla transaktioner som filtrerats fram och klicka på knappen “Massändra”.

Mer information i tabellen

Tabellen är helt omgjord och visar nu fler kolumner, bl.a. så visas vilket konto transaktionen gäller.

Bättre grafer

 • Graferna är nu större och tydligare.
 • Man kan visa och dölja grafen för att få mer plats för tabellen.
 • Man kan välja att visa graferna som paj, linje eller stapeldiagram.
 • Det går att klicka på alla grafer och gå ned i detaljnivå och se vad som gömmer sig där.
 • Klickar man sig vidare kommer man till slut tillbaka till högsta nivån.
 • Nya färger och skarpare text.

Övrigt

 • Vi sparar datumet vid senaste filtreringen så att man slipper filtrera om datumet hela tiden.
 • Detta gäller faktiskt alla filter som sparas i 3 timmar eller tills du loggar ut.
 • Beloppen visas nu med +/- i tabellen.
 • Totalsummor visas alltid längst ned. (har du iPad så visas dessa under tabellen)
 • Man kan nu radera en eller flera transaktioner samtidigt.

Övriga saker vi har fixat


Funktionen “Automatisera”.

 • Sidan har helt flyttats till en flik under “Budget” istället för under kassaboken.
 • Sidan har breddats.

Månadsöversikten

 • Sidan har breddats

Budgetsidan

 • Sidan har breddats
 • Graferna längst ner är nu större
 • Sortera är nu tydligare (många som missade funktionen)
 • Totalsummeringar visas längst ned på sidan

Utfall

 • Tydligare filtreringsområde
 • Graferna har justerats så sidan inte hoppar när man växlar mellan olika graftyper Sidan är nu även tillgänglig för gratisanvändare (med begränssningar)
 • Hjälp

  • Sidan har breddats

  Historik och grafer

  • Har plockats bort. Allt man kunde göra där kan man göra nu direkt i kassaboken
  • En del småbuggar som vi har fått in de senaste 2-3 veckorna. Fler uppdateringar följer då vi inte hunnit med att fixa allt.

  Nu fortsätter jobbet med att implementera automatisk bankimport. Vi hoppas kunna lansera detta i början av juni.